اخبار

تامین مواد در یازدهمین نمایشگاه ریخته گری متافو از تاریخ ۷ الی ۱۱ اذر ماه پذیرای صدها تن از صنعتگران عرصه ریخته گری ،دانشچویان ،اساتید ودوستداران ودوستان قدیمی بود .درنشستهای دوستانه وتجاری گوناگون چندین تفاهم نامه ، قرارداد وگپ وگفت تجاری صورت پذیرفت