مبانی تمیز کاری

23

بهره وری هرچه بیشتر در عملیات شات بلاست مقدور نیست مگر با به روز رسانی اگاهی افرادی که درهرقسمت این  سیستم اقتصادی مشغول به فعالیت میباشند . هزینه های جاری ساچمه زنی بالا بوده وکافیست درهرمقیاسی از عملیا ت مانند کارگاه ،کارخانه وقسمتهای بعدی شامل خرید مواد ساینده قطعات یدکی ،تعمیر ونگهداری وحتی خرید ماشین دچار اشتباه بشویم.

ازاین رو این شرکت با هدف افزایش بهره وری در این صنعت ارایه مشاوره درهنگام فروش همچنین  ،اموزش درکنار تعامل  وبرگزاری سمینار های امزشی را بنا به درخواست متقاضیان محترم رادر دستور کار خود قرارداده است .

آشنایی اولیه

24

ساچمه زنی درسیستمهای پاشش خشک توسط پرتاب ساینده فلزی در شات بلاست یا سند بلاست  روشی است که برمبنای انتقال انرژی  جنبشی ازمواد ساینده به سطح قطعه ورسیدن به هدف مورد نظر مانند تمیزکاری وشات پینینگ بنا نهاده گردیده  . دراین روش مواد ساینده متناسب با هدف عملیات  ازنظر دانه بندی ،جنس وسختی انتخاب میگردند .

25

 

 

.  تنها با انتخاب نادرست مواد ساینده ممکن است  ساچمه زنی را با خسارت ،هزینه وحتی بی نتیجه پایان دهیم

ساینده ها درانواع فلزی وغیرفلزی ارایه  وهرکدام ازانواع متفاوتی  از جنس ،شکل ،اندازه وسختی درصنعت عرضه است وعواملی که موجب مزیت یک ساینده به دیگر ساینده های میگردد دروحله اول عبارتست از هدف از استفاده ماده ساینده وقیمت تمام شده درپای کارهمچنین تکنولژی قابل استفاده درحوزه عملیات ومیزان سرمایه گذاری وعوامل زیست محیطی آنچه که ازاین تعریف استنباط میگردد آن است که گاها برای یک کار امکان استفاده از چندین ساینده وجود داشته که تعیین ان با محدودیت و الویتی است که کارفرما ،ناظر، ومیزان سرمایه گذاری وازایندسته عوامل دران تاثیر میگذارند.

اما تفاوتهای عملیاتی که موجب رجحان یک ساینده به دیگری میباشد عبارتند از۱) عمر ساینده ۲)کیفیت سطح قطعه ۳) کاهش زمان عملیات (سرعت تمیزکاری) نسبت به موارد مشابه ۴) انحصاری بودن برخی خواص برای کاری معین

با فرض انتخاب یک ماده ساینده توسط مصرف کننده به جهت تفاوتهای که یک ساینده خاص دراثر گذاری برروی سطح ایجاد مینماید لازمست براساس سه شاخص اصلی تفکیک گردند که عبارتند از :

شکل ساینده : مواد ساینده بسته به خاستگاه ان ونحوه تولید واستخراج اغلب به شکل زاویه دار ودرصورت تولید بصورت مصنوعی یا ریختگی متمایل به کروی یا کاملا کروی میباشند ودرصورتی که از بریده شدن سیم بوجود امده باشند شکل سیلندری یا استوانه ای دارند که سطح اثر انها برپروفیل سطح بشکل زیراست:

26

اندازه ساینده : کمیتی که بیان کننده اندازه قطر ساینده است بدلیل تاثیری که بروزن ساینده درانتقال انرژی ایجاد میکند اهمیت بسزایی دارد همانطور که میدانیم درسراسر دنیا ساینده را مدیا که به معنای رسانه میباشد شناخته واین بخاطر تاثیری است که درانتقال انرژی از ماشین به سطح قطعه درفرمول انرژی جنبشی میتوان استنباط نمود

با توجه به اینکه قطر ساینده تعیین کننده حجم وحاصلضرب حجم ساینده دروزن حجمی میباشد درمیابیم که این اندازه قادراست چه تاثیری برسطح قطعه ایجاد نماید .درهرساینده بسته به اینکه چه خاستگاهی داشته باشد (معدنی یا مصنوعی) وتوافق سازندگان ومصرف کنندگان برچه استانداردی استوار باشد کدهای متفاوتی را جهت ارایه این مواد تعریف مینمایند که عرضه کننده ملزم به ارایه استاندارد فوق الذکر درکنار جداول ان میباشد

سختی

سختی مبین  مقاومت سطح دربرابر خراشیدگی میباشد وکمیت ان همچون گذشته بستگی به خاستگاه ماده ساینده (معدنی یا مصنوعی)

یاتوافق میان تولید کننده ومصرف کننده است مواد معدنی عموما برحسب موهس وفلزی با مقیاس ویکرز یا راکول سی بیان میگردد توضیح اینکه هرچه گرایش مصرف کننده به برش واثرگذاری بیشترباشد ساینده سختتری مصرف میگردد.

مقاومت دربرابر ضربه

مواد ساینده بصورت طبیعی استهلاک پذیرند لذا عاملی که یک ساینده را بیش ازبقیه درمصرف متمایز میگرداند مقاومتی است که ان ماده ساینده درقبال ضربه بصورت خورد نشدن ،کوچک نشدن وانهدام ازخود نشان میدهد این موضوع بقدری اهمیت یافته که حتی بین دوساینده کاملا یکسان هم جهت انتخاب نهایی بهره میبرند . امروزه از شیوه های شاخصی مانند تست اروین ، فیشر وطول عمر بخصوص برای ساینده های فلزی بهره میبرند.

همانطور که ملاحظه شد درمجموع خرید حساب شده مهمترین گام دربهره وری عملیاتی است لذا  شناخت  فنی کالاو بهترین مکان وزمان بکارگیری ان  کمک شایانی به افزایش توان و راندمان عملیاتی خواهد نمود.این شرکت  با همکاری  ازمایشگاهی معتبرو مجهزبه ارشیو غنی  دراین زمینه بکی از مهمترین منابع درتهیه این محصولات در منطقه بشمار میاید لذا امید واریم بتوانیم  مشاوری امین برای مشتریان گرامی باشیم.

مهارت آموزی

بنا به درخواست مکرر بسیاری از مشتریان گرانقدر و با عنایت به نیازی که به برگزاری کلاسها و سمینارهای آموزشی دراین زمینه حس می شد، این شرکت با همکاری گروه مهندسی سطح فلز ایران وکسب مجوز از منابع معتبر بین المللی  ضمن برپایی چندین کارگاههای مهارت  اموزی، کلاس و سمینار آموزشی، آمادگی خود را برای ارائه این دوره ها با حضور اساتید داخلی و خارجی در داخل و خارج کشور و حتی سایت خریداران اعلام می دارد. تا با گذراندن این دوره، کارشناسان، تکنسینها و کارگران بخش تولید، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری، خرید و برنامه ریزی توانایی خود را در عملیات ارتقا دهند.

برنامه وسیلابس اموزشی این شرکت بر مبنای آموزش تمیزکاری و براساس محاسبه انرژی جنبشی ساینده در ماشینهای ایربلاست و سیستمهای توربینی، تأثیرات آن را در اندازه ساینده و سرعت پاشش مطرح خواهد نمود. همچنین اشاره ای کوتاه به شات پینینگ خواهد داشت ولذا مطالب زیر در قالب سمینار به علاقه مندان ارائه می گردد.

27

28