گالری افتخارات

 

زیر تندیس های مغازه

Captureگالری افتخارات

Capture

شرکت آمیژه مواد آسیا هرچند از نظر حقوقی تازه تاسیس محسوب  میگردد لیکن  در طول سالهای متمادی بواسطه مدیران و واحدهای متشکله زیر مجموعه خود  موفق به کسب افتخارات متعددی گردید که آخرین آنها کسب گواهینامه های ایزو از کمپانی  یو ار اس بریتانیا برای مدیریت کیفیت ورضایتمندی مشتری در سال ۱۳۹۴ بود.

Capture

عکس پایین توشته

 

 

ایزوهااااااااگ