فرو آلیاژ

رررر

 

Capture

مواد اولیه این قسمت پر کار برد ترین مواد در صنایع ریخته گری در بخش فولاد و چدن میباشند که شامل بخشهای زیر میباشد :

Capture

رو

 

Capture