کک نفتی خام

کک نفتی خام (گرین کک )

لازم

آمیژه مواد آسیا

کک نفتی خام لازم

کک نفتی خام ( گرین کک )  یکی از محصولات جانبی حاصل از پالایش هیدروکربنهای سنگین است. نفت خامی که در صنعت مورد پالایش قرار می گیرد مولکولهایی با زنجیره بلند است که هیدروکربنهای سنگین گفته می شود. هیدروکربنهای سنگین می توانند به عنوان سوخت صنعتی کم ارزش و یا به عنوان خوراک محصولاتی با پایه آسفالتی همچون roofing  قرار گیرند که البته این مساله به معنای هدر دادن این ماده با ارزش در کشور است . 

به هر حال با انجام فرایندهای بر روی این هیدروکربنها می توان آنها را به فرآورده هایی که از لحاظ صنعتی ارزشمند هستند تبدیل نمود. از جمله فرایندهای کک سازی می توان به روش های تاخیری ، فلکسی و بستر سیال اشاره نمود. طی این فرایندها ضمن اینکه مایع ارزشمندی تولید میشود ترکیبی جامد ، سیاه رنگ و غنی از کربن، تحت عنوان پترولیوم کک نیز باقی می ماند.

شکل و فیلم و جداول زیر مشخصات پسماند پالایشگاهی که منجر به تولید ماده خام گرین کک می گردد را نمایش می دهد . برای استفاده این محصول در صنایع ریخته گری و آلومینیوم لازمست امکان سولفور زدائی به محصول نهائی پالایشگاه اضافه گردد در حال حاضر ماده خام تولید RPC در ایران بدلیل یارانه ای که به سوخت تعلق می گیرد ( فارغ از نیازی که به محصول واسطه ای فوق وجود دارد ) تولید نمی گردد . کک نفتی خام در ایران وارد گردیده و این در حالی است که حتی عقب مانده ترین کشورها نیز با داشتن پالایشگاه نفت در مقادیر زیاد این ماده با ارزش را تولید می نمایند . هرچند در سالهای آتی شرکت ایمیدرو در حال ساخت و تکمیل این پروژه میباشد .

لازم

آمیژه مواد آسیا ۱

لازم

آمیژه مواد آسیا 2

 

در این فیلم پالایش نفت خام و مرحله آخر جا ماندن کک نفتی در پالایشگاه را نمایش می دهد . 

لازم

لازم