فرو تنگستن

فرو تنگستن

 

Capture

فرو تنگستن Capture

تنگستن با نقطه ذوب ۳۴۱۰ از عناصر واسطه می باشد و بعد از کربن بالاترین نقطه ذوب را دارا میباشد این عنصر برای اولین بار درسال ۱۸۴۷ مورد استفاده قرار گرفت، اما درسال ۱۸۹۸ با کشف اینکه فولاد محتوی آن برای برش سریع سایر فولادها می تواند استفاده شود، مانند یک آلیاژ مورد استفاده عمومی قرار گرفت، به طوری که امروزه یک آلیاژ فلزی با اهمیت محسوب میشود.

Captureمعروف ترین کارخانه تولیدی این فرو آلیاژ شرکت ترا ی باخر اتریش است که چندسالی است تولید    فرو تنگستن تعطیل شده است  . شایان توجه است که  فرو تنگستن اصولا برای ساخت فولادهای تنومند و تیغه های برشی کاربرد فراوانی دارد .