سیلیکو کلسیم

سیلیکو

Capture

سیلیکو کلسیم CaSi

Capture

کازی یا سیلیکو  کلسیم ماده ای است که برای بالا بردن سرعت ذوب ریزی در فولاد به آن اضافه میگردد بعلاوه افزایش حرارت و گاز زدایی از دیگر خواص کازی میباشد سیلیکو کلسیم دراندازه های کلوخه و ۳ تا ۱۰ میلی متر قابل ابتیاع میباشد  مشخصات فنی این ماده بشرح زیراست : 

CaptureCapture

جدول سیلیکات کلسیم

یبلایفغکازی در حال حاضر تنها در حد نمونه قابل ارائه می باشد ، برای عرضه گسترده تر این محصول ارائه پروفرما الزامی می باشد .