تولید گرافیت پرسولفور ( CPC) پترولیوم کک مطابق استاندارد

شرکت آمیزه مواد آسیا در سال ۱۳۹۵ پس از دو سال تحقیق و با هدف تولید مشتقات کربن از کک نفتی و راهبرد بدست گرفتن رهبری بازار در زمینه تولید این محصولات ضمن همکاری با بنیان گذار تولید گرافیت (مهندس مرشد رزم ) در ایران و در قالب کنسرسیوم در مکانی بوسعت ۶۰هکتار و با ظرفیت اولیه اسمی ۶۰۰۰۰تن درسال فعالیت خود در زمینه تولید CPC را در گام نخست آغاز نمود. اینشرکت امید دارد در اتیه نزدیک سبد محصولات مورد نیاز کشور شامل گرافیت کم سولفور ، نیدل کک را بعنوان محصولات واسطه برای تولید محصوالات بعدی شامل آند ، الکترود گرافیتی و ….تکمیل نماید.

0Shares