توربین

توربین
پرتاب ساچمه وگریت بسوی قطعه برای تمیز کردن توسط گردونه ای که نقش آن ایجاد نیروی گریز از مرکز و انتقال انرژی بوجود آمده به مواد ساینده فلزی میباشد انجام می پذیرد، در اصطلاح عامه به این قسمت از ماشین شات بلاست توربین اتلاق میگردد . لازم

 

توربین

لازم

توربین شات بلاست شامل اجزا وقطعات مجزائی میباشد که عبارتند از :

لازم

توربین ۲

لازم

منبع تغذیه یا استوپر ، روتور ، استاتور ،نگهدارنده یا ثابت کننده (کاسه )،صفحه یا آینه(لغزان)، پره ها و
فک نگدارنده پره مجموعه قطعات نامبرده شده بایستی در قسمتی بصورت کیث جمع آوری تا بتواند وظائف خود را در مجموعه بدرستی انجام دهد چرا که این قسمت مستهلک ترین بخش دستگاه میباشد در حالیکه تنظیمات آن بدرستی صورت نگیرد با ماشینی پر هزینه روبرو خواهیم بود دو نصویر یک جعبه یا کیث بدون نیروی محرکه است .

لازم

توربین ۳

لازم

بطور کیث کامل توربین شامل موتور یا نیروی محرکه همچنین وسیله انتقال نیرو از موتور به توربین میباشد شایان توجه است  که نیروی مجرکه می تواند بصورت مستقیم (کوپل مستقیم ) و یا انتقال بتوسط تسمه باشد تصاویر و فیلم های زیر این موارد را نمایش می دهد.

لازم

توربین ۴

لازم

برای کارائی مناسب توربین بایستی کاملا درسیستم شات بلاست تنظیم باشد در غیر اینصورت تمیز کاری نادرست و انرژی سیستم تلف می گردد در حقیقت محل برخورد ساینده و قطعه نقش بسزائی در کاهش زمان عملیات واستهلاک ساچمه و قطعات دارد و در هنگام خرید ماشین و توربین وبالاخص نصب وتعمیر مزیت های افراد و شرکتها معین می گردد تصاویر و فیلم زیر گویای این مطلب است . 

لازم

توربین ۵

لازم

لازم

برای کارائی هر چه بیشتر در توربین ها علاوه بر تنظیمات نوع پره و چگونگی کار کرداز  اهمیت بالائی برخوردار است لذا امروزه علاوه بر توربین های تخت متداول که در ابعاد مختلف  متناسب با قدرت و هدف از عملیات طراحی وساخته می شود از انواع پره منحنی که راندمان بهتر در عمر وعملیات را دارا بوده و نوع گاما که بر اساس کار دو طرفه پره برای عمر بیشتر در نظر گرفته شده استفاده می گردد .  

لازم

توربین ۶

یبلایفغ

برای افزایش طول عمر قطعات لازمست ازقطعات با آلیاژهای مخصوص و کاملا بالانس استفاده گردد علاوه براین لازمست فضای داخل کیث دایما خنک باشد امروزه برای خنک کردن توربین از روشهای مختلف کمکی برای خنک کردن بهره میبرند به فیلم وعکس زیر توجه فرمائید . 

یبلایفغ

توربین ۷

یبلایفغ

 

توجه داشته باشید که مهمترین نکته در حراست و مدیریت در ماشین های شات بلاست توجه و توجه بسیار به توربین است و انجا اهمیت بیشتر است که شات بلاست هائی با چندین توربین همزمان کار می کنند .