گریت

 Captureگریت فولادی Capture

Capture

STEEL GRIT 

ساچمه شکسته ( گریت )

Capture

گریت فولادی
Capture

گریت ( ساچمه شکسته ) به معنای براده و از خردایش ساچمه فولادی با شرایط خاص تولید میگردد . گریت ( ساچمه شکسته ) به دلایل مختلف مصرف میگردد که برخی از آن ها عبارتند از :

اثرگذاری بصورت زبر برروی سطح انگاه که این خاصیت پروفیل سطح در نظر باشد .

یبلایفغ

گریت فولادی

لازم

گریت ها ( ساچمه شکسته )  در اختلاط با ساچمه  موجب سرعت بخشیدن در تمیز کاری قطعات ریخته گری و تمیز کاری پروفایل های فولادی سازه ها در بلاستینگ  می گردد . این عمل صرفه اقتصادی بالائی را در مدیریت  امور  آماده سازی برای پوشش دهی مانند رنگ ، انامل ، پرایمر و آبکاری ایجاد می کند.

Capture

گریت فولادی
Capture

افزایش خواص برشی درابزار کاری و برش سنگ

Capture

 

۴۴

Capture

Capture

تمیز کاری همانند ساچمه

Capture

تیمز کاری

Capture

امروزه کاربرد های نوینی برای گریت ( ساچمه شکسته ) مانند کار دربتن و سنگ کاری و … تعریف گردیده .  ترکیب شیمیایی گریت ( ساچمه شکسته ) متفاوت از ساچمه میباشد و تنها تولید کنندگان خاصی قادر به تولید آن بصورت متنوع میباشند و ترکیب مشابه ساچمه عموما فرم معمولی گریت میباشد .

Capture

۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷

یبلایفغیبلایفغسختی

Capture

گریت آمیژه مواد آسیا درسه نوع سختی مصرف میگردد که با ترکیب و نوع عملیات حرارتی کاملا رابطه دارد وبرای اطلاع از کارکرد آن به شرح زیر تقسیم میگردد

Capture

GL به مرور درحال کارگرد شده تا کوچک گردیده وازبین برود 

GP دربرابرکوچک شدن وگردشدن مقاومت کرده وتاحدودی گوشه دارمیماند 

GH گوشه داربودن را حتی پس ازمتلاشی شدن حفظ مینماید

Capture

سختی براساس سمبل

Capture

Capture
CaptureCapture

مشخصات دانه بندی گریت

 

خودم

Capture

بسته بندی

Capture

گریت فولادی شرکت آمیژه مواد آسیا براساس استاندارد های بین المللی در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی دولایه پلی پروپیلن ودرصورت تقاضا برروی پالت یا در بیگ بگ تحویل میگردد .  

Capture

 

لازم