عملکرد سازمانی

نن

Capture

وفاداری یک مشتری به آمیژه مواد آسیا با سه اصل درباور او پیوند خورده
راستی در گفتار ،درستی درکردار ،نیکی دررفتار

Capture

باورعمیق این شرکت بر تقسیم سود با مشتری است و این میسر نخواهد بود مگر با عرضه

کالایی مرغوب ،مطابق استاندارد وهمسو با سلیقه خریدار
تحمیل کمترین هزینه وسپس عرضه کمترین قیمت
شفاف سازی وارایه مستندات لازم در تعا مل
حمل ارزان ،انبار دردسترس
تحویل بموقع کالا
مشاوره واموزش

Capture

ما معتقدیم :Capture

فروش پایان معامله نیست آغاز تعهد ماست
و

وفاداری پیوندی نوین ازروی انتخاب برای مشتری با ماست

Capture
چشم انداز

Capture
شرکت آمیژه مواد آسیا ضمن در نظر گرفتن ارزشهای محوری خود ( که به آن اشاره گردیده ) با تاکید برنقش نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین عامل سازمانی وحرکت بر بستر مناسبی که به عنوان راهبرد یک تا بیست ساله تدوین نموده نگاه مشتری را به عنوان عامل مهم پیشرفت در هر سازمان بر فعالیتهای خود حاکم ودر این راستا نظام مدیریت استاندارد و صدای مشتری را در شرکت فعال نموده تا با انعطافی که در سیستم پیش بینی گردیده بتواند در این مدت علاوه بر رسیدن به بالاترین سهم ممکن در فروش با احترامی که برای رقبای خود بعنوان یک اصل حرفه ای قائل است به تولید برخی کالاهای اساسی که گره از مشکلات صنایع ریخته گری وصنعت بلاستینگ باز نماید دست پیدا کند 

مسیر تعالی شرکت آمیژه مواد آسیا 

شرکت آمیژه مواد آسیا با استعانت از خداوند متعال و با توجه به ارتباطات قوی و سازنده به همراه تجربه گرانسنگ خود ، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ متمرکز بر مشارکت سرمایه گذاری بخش های تولیدی ، مشروط بر حق بازرگانی مجموعه نموده است ( پترولیوم کک نمونه ای از این دست می باشد )  و در این راستا دستان صنعت گران عزیز را می فشاریم .