آموزش

شرکت آمیژه مواد آسیا با تاکید برنقش نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین عامل سازمانی  و با عنایت به شعار فروش آغاز تعهد است نه پایان یک معامله، همواره مشاوره و آموزش را در دستور کار خود قرار داده و آنرا بعنوان یک راهبرد در نظر گرفته است .

از آنجائیکه در حال حاضر تولید محصولاتی از قبیل ساچمه شات بلاست و پترو لیوم کک در دستور کار این شرکت می باشد  و از طرفی بخشی از فروش را فیلترهای سرامیکی و مواد ریخته گری تشکیل می دهد لذا آمیژه مواد آسیا  تمام توان خود را با برگزاری سمینارهای آموزشی ، ارائه مقالات و فیلم های آموزشی بکار گرفته تا بتواند سهمی در افزایش راندمان تولید در کارخانجات کشور داشته باشد .

یبلایفغ

آموزش ۱

لازم

مطالب حاضر بدوا بر دو مبنای مواد ساینده و پترولیوم کک استوار بوده و بمرور افزایش خواهد یافت. 

لازم

آموزش ۲