گرافیت کم سولفور

لازم

 

 

 

گرافیت کم سولفور

گرافیت کم سولفور 

هر گاه کک نفتی خام با کمترین مقدار گوگرد تکلیس گردیده و ماده بر آن جهت کاهش هر چه بیشتر سولفور اقدام به گرافیتزه نمودن با روش های مخصوص نماید این ماده حاصل می گردد که سولفور می بایست حتما زیر ۰/۰۵ باشد .

نوع کم سولفور کک نفتی خام ممکن است از فرایند تولید نیدل کک یا الکترود گرافیتی و حتی به صورت مستقیم و با هدف تولید گرافیت کمم سولفور تولید گردد .

در هر یک از فرایندها تحت شرایط خاص گوگرد بایستی از ساختار خطی یا حلقور کربن حذف گردد .در حالیکه مواد تولید شده بصورت پودر باشند جهت گرانوله نمودن از چسب های آلی برای بهم چسباندن بهره می برند .

گرافیت کم سولفور یکی از مواد کربن ده در تولید انواع آلیاژهای پایه آهنی شامل فولاد ها و عمدتا چدن های نشکن یا داکتیل میباشد که در بکارگیری گوگرد می بایستی نهایت کنترل و  دقت در آلیاژسازی آن  لحاظ گردد.(نزدیک ۹۰درصد ) . میزان جذب کربن این نوع گرافیت در  اهن  مذاب بمراتب بیشتر از پترول کک پرسولفور می باشد . 

شکل و ظاهر این نوع گرافیت به صورت اسفنجی می باشد و نباید با تراشه های ماشین کاری الکترودهای گرافیتی اشتباه گرفته شود. مشخصات گرافیت کم سولفور قابل ارائه مطابق جدول ذیل می باشد . 

لازم

 : Normal Specifications

FC:98-99%MIN

S:0.05-0.03%MAX

ASH:0.7-0.5%MAX

VM:0.8-0.5%MAX

دانه بندی ترجیحا

. SIZE:1-5MM 90%MINect

لازم

هرچند متناسب با صنایع مختلف دانه بندی های مختلف قابل استفاده است . 

دسترسی آسان :

گرافیت پرسولفور

ساچمه فولادی

گریت فولادی

فیلتر سرامیکی

فرومنگنز

یبلایفغ