راهبرد سازمانی

Capture

وفاداری یک مشتری به آمیژه مواد آسیا با سه اصل درباور او پیوند خورده است :Capture

 راستی در گفتار ،درستی درکردار ،نیکی دررفتارCapture

باورعمیق این شرکت بر تقسیم سود با مشتری است و این میسور نخواهد بود مگر با عرضه کالایی مرغوب مطابق استاندارد و همسو با سلیقه خریدار
نخست کمترین هزینه وسپس کمترین قیمت
شفاف سازی وارایه مستندات لازم در تعا مل
حمل ارزان ،انبار دردسترس
تحویل به موقع کالا
مشاوره واموزش
پاسخگوئی به مشتریان به عنوان وظیفه 
فروش پایان معامله نیست اغاز تعهد ماست
و
وفاداری پیوندی نوینآزروی انتخاب برای مشتری با ماستCapture

امیژه مواد اسیا در همین راستا خود را ملزم به دریافت گواهی نامه های رضایتمندی مشتری و مدیریت کیفیت در اولین سال اغاز فعالیت خود نمود . Capture

عکس پایین توشتهCapture

Capture