تقاضا برای پر کردن فرم پرسشنامه مصرف گرافیت پر سولفور

لازم

به مصرف کنندگان محترم پترولیوم کک در ایران

با سلام ، احتراما بدینوسیله شرکت آمیژه مواد آسیا به عنوان بزرگترین تولید کننده فراورده های متنوع کک نفتی کلسینه ( پترولیوم کک ) بصورت بومی در منطقه ، در نظر دارد با هدف خدمات هر چه بهتر به متقاضیان متفاوت این محصول ، اقدام به آمارگیری کمی و کیفی در این زمینه نماید .
بدینوسیله و بپیوست پرسشنامه ای برای آن شرکت محترم به عنوان یکی از مصرف کنندگان مطرح و شناخته شده ، ارسال می شود . خواهشمند است با صبر و حوصله ای که در پاسخگویی و ارسال آن به ما بخرج می دهید، این مجموعه را در ارائه خدمت هر چه بهتر در آینده نزدیک یاری فرمائید. 
قبلا از بذل توجه آن شرکت محترم کمال سپاس را دارم .   

                                                                                با تشکر- قاسم یزدانفرد

                                                                                          

پرسشنامه آماری گرافیت

0Shares