آمیژه مواد آسیا در دوازدهمین نمایشگاه ریخته گری متافو

یبلایفغ

آمیژه مواد آسیا پذیرای صدها تن از صنعتگران عرصه ریخته گری ،دانشچویان ،اساتید و دوستداران و دوستان قدیمی بود . در نشستهای دوستانه و تجاری گوناگون چندین تفاهم نامه ، قرارداد و گپ و گفت تجاری صورت پذیرفت.

یبلایفغ

کمکککککککککککککککککک

 

یبلایفغ

مکککککککککککککککککککک

 

یبلایفغ

مممممممممممممممممممممممممممم

 

یبلایفغ

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

یبلایفغ

0Shares