آمیژه مواد آسیا در ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد از غرفه این شرکت در محل نمایشگاه به شماره A14 و پرزنت مربوط به معرفی CPC ( گرافیت ) در ساعت ۱۵:۳۰ جهت استماع دعوت به عمل می آورد .

لازم

نقشه نمایشگاه

برنامه زمانبندیلازم