فروسیلیسیم۲

بنیان شرکت امیژه مواد اسیا درابتدای سال ۱۳۷۴ با پشتوانه  یک دهه تجربه موسسین جوان وکاردان دریکی ازنقاط جنوبی تهران تحت عنوان تامین مواد وبا هدف عرضه مواد ریخته گری بنا نهاده شد ودیری نپایید تا این واحد درصدر فهرست تامین کنندگان بزرگ و کوچک صنعت ریخته گری ،تمیزکاری ، شات بلاست وشات پینینگ قرارگرفت. توجه صنایع فوق  به گسترش وتمایل انها  به رشد و توسعه ونیاز به پاسخگویی به این خواسته  موجب شد تامین مواد فعالیت های خودرا برخدمت رسانی به این دسته از مشتریان متمرکز گرداند. تامین مواد بارعایت اصول مشتری مداری ،انتخاب راهبردی پویا  ، سازماندهی مناسب ، وجذ ب نیروهای کارامد و متعهد درنهایت   در سال ۱۳۹۳با پشتوانه  بیست سال تجربه فعالیت مجموعه خود را تحت عنوان شرکت امیژه مواد اسیا ثبت واز این پس با این عنوان خدمتگذارشما خواهد بود .

درسوابق این شرکت میتوانید شاهد موارد ذیل باشید

تولید ساچمه وگریت فولادی شات بلاست مطابق استاندارد

۱۹۲۶۵

تولید وفروش ماشین الات تمیزکاری سند بلاست وشات بلاست

تولیدو فراوری پودرهای مخصوص ساخت الکترود و ساینده

سرمایه گذاری و تحقیق  درتولید پایلوت  فروالیاژها

فروش مواد ریخته گری

 

 

واینک نمایندگی فروش

 

فوم فیلترهای سرامیکی ،انواع شات بلاست  ازترکیه

انواع  فروالیاژ ازهندوستان

 

 

 

 

قاسم یزدانفرد                                            علی اکبری

مدیر عامل                                              رییس هییت مدیره