خاک نسوز

171

خا ک نسوز به خاکهای دیر گدازی اطلاق میگردد که به سبب نسوزنده وعایق بودن بندرت بصورت ساده و اغلب از فراوری ودانه بندی ومخلوط سازی برخی پودرهای معدنی تولید میگردد .درحالیکه ساخت مصنوعاتی ازقبیل اجر مد نظر باشد دراین مرحله با خمیر نمودن وپختن به ان منظور رسیده وگرنه گاها با زینتر کردن خاکها نسبت به افزایش طاقت نسوختن آن اقدام می نمایند . در علم سرامیک، به خاکی نسوز گفته می‌شود که دست‌کم دمای ۱۵۱۵ درجه سانتی‌گراد را تحمل کند.

خاک نسوز اکثرا در جداره کوره های ذوب ،پخت وعملیا ت حرارتی درصنایع ریخته گری ،سیمان و.. بکار میرود .یادمان باشد نسوزها در هر قسمت میتوانند از مشخصات متفاوتی برخوردار باشند بعلاوه ازنظر ترکیب شیمیایی نیز این مواد از سه نوع اسیدی با پایه سیلیس یا کوارتز وقلیایی یا منیزیتی و خنثی یا الومینایی تشکیل میگردند .

172

کارشناسان این شرکت تنها درشرایط خا ص فورس ماژور اقدام به پذیرش سفارشات فراورده های نسوز مینمایند.