فرو تیتانیوم

خحCapture

Capture

  فرو تیتانیوم

Capture

این عنصر  یشدت با کربن ،سولفور،و نیتروژن واکنش پذیر است علاوه براین بصورت نا محلول درسرباره میماند بنابراین برای زدودن اکسیژن و سولفور و نیتروژن بکار گرفته میشود لذا بعنوان عامل تصفیه کننده اهن و فولاد در ساخت فولاد و بشکل فرو تیتانیوم و با درصدهای متفاوت بکار میرود .Capture

تیتانیوم بعنوان یک الیاژاستراتژیک در صنایع الومینیوم وهواپیما سازی کاربرد فراوانی دارد ولی نه بصورت فرو بلکه به صورت آمیژان در آلومینیوم . 

بهترین تولید کننده ترای باخر اتریش بوده اما امروز روسیه ،هند وچین از مهمترین منابع تامین هستند  . Capture

اتمان

 

Capture

بازار، امروز شاهد مقداری بار با عیار حدود ۳۰ و۵۰ درصد در بازار میباشد

لطفا درهنگام تماس با کارشناسان اینشرکت به درصد مورد تقاضا اشاره فرمایید

 

 

Capture