فرو سیلیکو منیزیوم

فرو سیلیکو منیزیوم

Captureیبلایفغ

فرو سیلیکو منیزیوم

فروسیلیکو منیزیم فروآلیاژی است که از ترکیب آهن ، سیلیس و منیزیم به دست می آید و در چدن معمولاً شرایط را برای تشکیل گرافیت کروی مناسبتر می سازد و در آلیاژسازی چدنهای نشکن کاربرد فراوانی دارد .

با افزودن فروسیلیکو منیزیم به آلیاژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافیتها مقاومت به ضربه را در قطعات ریختگی افزایش داده  و استحکام آن را از ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم بر میلیمتر مربع به ۶۰ تا ۱۱۰ کیلوگرم بر میلیمتر مربع می رساند .

عموماً فروسیلیکو منیزیم کمی قبل از ریختن مذاب و بارریزی در قالب اضافه می شود که منیزیم توسط جوانه های گرافیت جذب شده و تنش سطحی را  تغییر  دهد و شرایط رشد در تمام جهات یکنواخت  شود و استحکام کششی  قطعات بهبود یابد .

فرو سیلیکو منیزیوم از دوراه یکی تخلیه سرباره فروسیلیس بر روی دولومیت از راه سیستم برق مستقیم و دیگری اضافه نمودن منیزیوم و میش متالها به فرو سیلیس در کوره های برقی میباشد. علاوه بر خواص گاز زدائی و جوانه زائی با ورود منیزیوم به ذوب چدن ،گرافیت ها به شکل کروی و نهایتا با ایجاد خاصیت نشکن سازی چدن میباشد مشخصات در حال حاضر مشخصات کلی فروسیلیکو منیزیوم موچود در بازار بشرح زیر میباشد . 

لازم

فروسیلیکو منیزیوم

لازم

فروسیلیکو منیزیم به شکل کلوخه ای و دانه بندی شده به رنگ خاکستری نقره ای و با سطح فلزی بوده و دمای ذوب آن ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. محصول فروسیلیکو منیزیم در صنایع ریخته گری جهت تولید چدن های نشکن و در صنعت فولاد سازی جهت تصفیه فولادها کاربرد دارد.

این ماده اشتعالزا بوده و در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت یا اسید و باز منجر به تولید گازهای بسیار خطرناکی میگردد. تنفس این غبار و گاز برای ریه ها و اعضای مخاطی ایجاد سوزش می کند.

Capture

جدول فرو سیلیکو منیزیوم

CaptureCapture

دانه بندی ماده فوق در اندازه های ۱تا ۳ همچنین ۳تا ۱۰ و از ۱۰تا ۶۰ موجود میباشد . 

بسته بندی بصورت ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰۰ کیلو گرمی قابل عرضه است . 

توجه  از خیس و تر نمودن منیزیوم بدلیل از بین رفتن اثر گازی جلوگیری نمایید . 

 

لازم