جوانه زا

جوانه زاCapture
جوانه زا

Capture

با ورود برخی فلزات و فرو الیاژها به صورت حساب شده با که در بیس فرو سیلیس و با ترکیباتی نظیر زیر کونیوم ، استرنسیوم و باریوم در دانه بندی های مختلف به مذاب چدن و فولاد گرافیت بصورت ورقه ای درساختار فلز در خواهد آمد . که ابن مسئه با کنترل سرعت در ایجاد نفطه یوتکتیک صورت میپذیرد . در گذشته بدون اطلاع از این مورد فروسیلیس با دانه بندی ریز برای رسیدن به این هدف استفاده     می گردید . توضیح اینکه استرنسیوم برای چدن خاکستری و فولاد و زیرکونیوم مناسب برای چدن داکتیل است ذیلا مشخصات برخی از این مواد جوانه زا قابل ارائه دراین شرکت به شرح زیر اعلام میگردد .

Capture

سوپر سید

Capture

سوپر سید

Capture

مشخصات زیرسینوک

Capture

زیر سینوک

Capture

جوانه زای باریم داریا باریتون

Capture

جوانه زا باریم دار