چدن

ذذ
CaptureCapture

چدن

Capture

اطلاعات عمومی

 

چدن ترکیبی از اهن با بیش از ۲تا ۴٫۵درصد کربن است بنابراین درخانواده ای مستقل از فولاد میباشد . تفاوت اصلی چدن با فولاد ترد وشکننده بودن ان میباشد ولذا با قرارگرفتن تحت تنشهای فشاری سریعا به نقطه گسیختگی میرسد این خاصیت انگاه که قطعات میبایست تحت شرایطی ازبین برود موچب مزیت چدن میگردد   . چدنها میتوانند درکوره بلند و با با ترکیب اهن قراضه ،پتروکک و… درکوره قوس والقایی تولید گردند . یراساس نوع کوره وکربن موجود در انالیز وزادگاه تولید بطور معمول عباتند از : 

چدن کوره بلندچدنی که درکوره بلند ذوب اهن چه زغالی وچه گازی تولید وعموما ازنوع خاکستری یا سفید میباشند .

Capture

۱۲۳۴

Capture

چدن سفید

Capture
چدنی با مقدار حدود تا ۳٫۲ کربن که بیشتر برای تولید ققطعات نیازمند عملیات حرارتی بکار میرود

Capture

۱۲۳۴

 

Capture

چدن خاکستری

Capture
بیشتر چدن تولید ی که برای ساخت قطعات بخصوص درکوره های برقی تولید میگردد ازاین نوع میباشد . قطعاتی مانند خودرو ،شیرالات ،میل لنگ ،قالب و…

Capture

۷

Capture

داکتیل یا چدن نشکن ویا سورل

Capture
به چدنی اتلاق میگردد که ترکیب چدن است اما شکسته نمیشود، علت ان شکل کروی کربن درشبکه کریستالی بوده که
بواسطه شرکت منیزیوم درترکیب ان است برای تولید ان با اضافه نمودن مقدار متعارف گرافیت کم سولفوربه قراضه اهن وشارژ منیزیوم این چدن تولید و با توچه به اینکه این نوع شمش قبلا از کانادا تحت عنوان سورل وارد میشده این نام هنوز بکار میرود.

Capture

۶۶Capture