الکترود کوره قوس الکتریکی

 

برای ذوب کردن فلزات و برخی شبه فلزات و تولید فرو الیاژها و کوره های با ظرفیت بالای ۵ تن ازکوره های قوس الکتریکی استفاده میگردد .

جنس الکترود از ماده‌ای رسانا یی است که از یک سو به بخش فلزی (مانند سیم مسی) و از سوی دیگر به بخش غیرفلزی (نیمه‌رسانا، الکترولیت و یا خلأ) مدار الکتریکی متصل شده و بین آنها ارتباط برقرار می کنند.
دراین روش میزان بسیار زیادی از برق ازالکترودها که از جنس گرافیت و رسانا هستند عبور و موجب ذوب مواد داخل کوره میگردد .

Capture

الکترود Capture

با توچه به اینکه ماده تشکیل دهنده این کالا از کربن خالص با سولفور کم میباشد لذا بسیاری از ریخته گران از قطعات خورد شده ان برای شارژکربن به بار استفاده مینمایند . 

Capture

الکترود کوره

 

Capture

مشخصات الکترودقوس

Capture

۰۰۰۰۰۰۰

 

 

الکترود قوس برای تولید فولاد و چدن وفرو الیاژها در کوره ها ی قوس استفاده میگردد .

Capture